PogodneWczasy.pl – wczasy Jantar

REJSY & WAKE

REZERWUJ TERMIN TERAZ:

Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu 1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne pn. ,,Rozwój firmy Monika Wesołowska Wynajem Pokoi przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej oraz rozwoju przedsiębiorczości na terenie LSR” mająca na celu poszerzenie oferty działalności oraz stworzenie miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.